Voorwaarden

Transparant en duidelijk

Spelregels

leveringsvoorwaarden Contester

 

Afstand en reiskosten

 

We werken in geheel Nederland. U betaalt geen reistijd indien onze medewerkers 30 autominuten of minder moeten reizen vanaf hun standplaats. Na 30 minuten betaalt u de reistijd  conform de uurprijs; afgerond per kwartier. U betaalt €0,30 per km vanaf de standplaats en v.v.. In geval van pont- en parkeerkosten worden deze aan u doorberekent.

 

Opdracht

Uw opdracht  is definitief nadat uw schriftelijk opdracht is ontvangen  en u van Contester de bevestiging in zake hebt gekregen. Contester wijst uw inkoopvoorwaarden af tenzij schriftelijk anders overeengekomen en bevestigd.

 

Uitvoering

De Contester Keurmeesters voeren uw opdracht naar beste kunnen en zeer zorgvuldig uit op de overeengekomen momenten en plaatsen(overmacht uitgezonderd).  Het verdient aanbeveling om uw spullen 'pakklaar' voor te bereiden zodat geen tijd verloren gaat met wachten en of zoeken. Alle (wacht-) tijd gespendeerd op uw locatie t.b.v. uw opdracht word in rekening gebracht. Lunch en koffietijd is uiteraard niet voor uw rekening. We vinden het prettig om te werken in een overdekte ruimte met een tafel en 230V, indien dit niet voorhanden is kunnen wij deze kosteloos (keuringsbus en tafel) meenemen. U moet dit wel zelf vooraf aangeven. Uw keuringsrapportage word door ons vormgegeven als een Register van goedgekeurde arbeidsmiddelen zodat deze integraal kan worden gebruikt in de dossiervorming van uw VCA, BRL of ISO certificering.

 

 

Aansprakelijkheid

Contester keurmeesters is aansprakelijk voor eventuele aantoonbare schade tot maximaal de som van de betreffende opdracht. Op uw terreinen en of uw locaties conformeren onze medewerkers zich aan uw (VCA, BHV, BRL) richtlijnen en dienen te vallen onder uw regime, bescherming  en verzekering. Indien u een hulparbeider toewijst blijft deze onderdeel van uw hiërarchische structuur en verantwoordelijkheid.

 

Betaling

U ontvangt een factuur na geleverde diensten. Betaling dient te geschieden op onze bankrekening binnen de wettelijk gestelde termijn van 30 dagen. Bij grotere opdrachten met een verwacht eindtotaal > 5.000 euro zal een deelfacturatie vooraf plaatsvinden. Levering van keuringsrapportage vind plaats na ontvangst van uw betaling. Per groep van maximaal 100 arbeidsmiddelen brengen wij 1 uur in rekening voor de administratieve verwerking.